Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

ข่าวประกาศจากแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

  นักศึกษาที่เข้าใช้ระบบกิจกรรมไม่ได้
นักศึกษาที่เข้าใช้ระบบกิจกรรมไม่ได้ เช่น สมัครไม่ทัน สมัครผิด หรือลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อขอแก้ไขด้วยตนเองที่ แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาในวัน เวลา ราชการ เนื่องจากรหัสผ่านเป็นความลับส่วนบุคคล จึงขอให้นักศึกษาต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง  ...
   
  Download คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับ PDF)
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด ฉบับ pfd.https://drive.google.com/file/d/18noPT3eFss79OZO7q84ZFQ4MIri8yvBH/view?usp=sharing ...
   
  การสมัครสมาชิกระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 62)
วิธีการสมัครกิจกรรมออนไลน์  เนื่องจากรหัสนักศึกษาใหม่ (รหัส 62) ได้มีการปรับลดรหัสนักศึกษาให้เหลือ 12 หลัก (จากเดิมรหัสนักศึกษาเก่า มี 13 หลัก) ทำให้ส่งผลต่อการสมัครสมาชิกในระบบลงทะเบียนกิจกรรมของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสมัครระบบ แต่ไม่สามารถ log in เข้าสู่ระบบได้     ดังนั้น!!!!  จึงขอให้นักศึกษาใหม่ (รหัส 62) สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมของนักศึกษาโดย  - ใส่ 0 (เลขศูนย์) นำหน้ารหัสของนักศึกษา  - ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - ในช่องชื่อผู้ใช้ (ระบบจะใส่ - ให้อัตโนมัติ) ดูวิธีสมัครระบบกิจกรรมฯ ได้ที่ Link นี้ >> https://drive.google.com/file/d/0B8r4jdF0krlPdS1jd1RLalJGaDg/view?u ...
   
  Fan page แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน   https://www.facebook.com/rmuti.studentactivity   ...
   
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ติดต่อได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สามารถติดต่อขอแบบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หลักฐาน - แบบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรอกเรียบร้อยแล้ว - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ  - หลักฐานการชำระเงินฉบับล่ะ 20 บาท (ชำระเงินที่กองคลัง) - หลักฐานสำหรับนักศึกษาที่มีรางวัล / ผลงานดีเด่น / ผู้นำนักศึกษา / ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย (แนบเอกสาร / รูปถ่ายถ้ามี) *ในกรณีรับแทน ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ...
   

   
อ่านข่าว / ประกาศทั้งหมด  

 

กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน